Fakta om Nederland

Nederland ligger i vest Europa, men har også de oversjøiske territoriene Aruba, Curaçao, Sint Maarten, og BES øyene (Bonaire, St. Eustatius og Saba). Landet er både et av de tettest befolkede i Europa, og et av verdens lavestliggende land, noe som også gjenspeiles i navnet Nederland. Kun 50 % av arealet er høyere enn en meter over havnivå. Nederland har historisk alltid vært en sterk handelsnasjon. Nederlendere var blant annet de som fant opp aksjemarkedet. Nederland var også med på å opprette EU på 1950-tallet.

Hovedstad: Amsterdam
Største by: Amsterdam
Innbyggertall: Ca. 17 millioner
Språk: Nederlandsk
Areal: 41.526 km2
Tidsforskjell: Ingen
Valuta: Euro (EUR)