Loch ness i Skottland

Skottland og Orknøyene med military tatoo

Å besøke Skottland er som å medvirke i en naturfilm med betagende landskaper knyttet til en spennende historie.